slovak english
CD - Banda jedna

“Najpôsobivejší album aký Banda vydala ” Andrew Cronshaw, fRoots Magazine

Zdá sa, že náš album TELEGRAFY zaujal i zahraničnú kritiku. Teší nás vysoko pozitívne hodnotenie, ktoré získal od známeho britského hudobníka a publicistu v oblasti world-music navyše v renomovanom časopise fRoots Magazine.
Nájdete tu, žiaľ iba v anglickom origináli:

fRoots-Spring-2019-P133-Banda-review
Spring-19-fR424-cover

Publikoval admin dna 13. May 2019